Stuur hier je nieuwe AFKO in!
naam:
e-mail:
afkorting:
betekenis:


Nieuwe AFKO's die NIET in het boekje staan!

@1st At First - allereerst
+2H tussen twee Haakjes
<+:-)))))))) Sinterklaas
10DER TenDER - lief, teder
2G4E To Good Forever - voor altijd bij elkaar
2G4U To Good For yoU - te goed voor jou
4& Vieren
4120 For One To Love - iemand liefhebben
4EVER Forever
4EN Vieren
8BJ Acht uur Bij jou

BEAVJ Ben Er Altijd Voor Je
BHL8 Be Home Late - ik ben laat thuis
BLME BeLME
BMW Beste Maar Weer - tot ziens

CLWY Can't Live Without You - kan niet zonder je
CTU Close To yoU - dicht bij je

DAS DAt iS

E=E1J Er Is Er Een Jarig
EMSG E-Mail MessaGe

F2B Finance to Business
F2T Free To Talk - kan vrijuit spreken

G1 Geen
G1 ID Geen IDee
GODZ der 4U God is er voor jou
GRTZ GReeTZ - de groeten

H6 Hazes (André)
HAV! HAVe a good one - ik heb een goeie
HELAPIDAKA HELAas PInDAKAas
HHW Hoor Het Wel
HJT Hou Je Taai

IEDER1 IEDEReen
IEM IEMand

JIJ+IK=LFD Jij en ik is LieFDe

KHEB Ik HEB
KIKADEWADO KInd KAn DE WAs DOen
KIR Kluitje In het Riet)
KL KLasse
KMOET Ik Moet
KMUF Kiss Me yoU Fool - kus me sukkel
KNZJ Kan Niet Zonder JE
KO Knock-Out
KVJL iK Vind Je Lief
KWW Kan Wat Worden

LAMA LAat MAar
LATERZ zie je later
LDVD LiefDesVerDriet
LKKR LeKKeR
LUPA LUnchPAkket
LY Love Yaaaa - ik hou van je

MAY-B Maybe - misschien
ME2 ME Too - ik ook
MJA Maar JA
MSSN MiSSchieN

NO1 No One - geeneen
NWLY Never Wanna Lose You - wil je nooit meer kwijt

OD OverDosis
OH OuweHoer
OLM Ouder Leest Mee
OM Ongehuwde Man
OV Ongehuwde Vrouw

PLAVA PLAatsverVAnger
PLORK Prachtig Lichaam Ontzettende Rot Kop
PS2 PlayStation 2
PW Parent Watching - ouder kijkt mee
PWKND Prettig WeeKeND

RELICON RELigieuze emotICON

SFFS SeFFeS - straks / dadelijk
SHPPN SHoPPeN
SMS SpijbelMeldingSysteem
SRY SoRrY
SRRY SoRRY
STLR STomme LeRaar
SWTDRMS SWeeT DReaMS - slaap lekker

TILII Tel It Like It Is - vertel de waarheid
TRUG TeRUG
TTYS Talk To You Soon - spreek je binnenkort

VBDN VerBinDiNg
VGH Van Goede Huize
VUBARA VUilnisBAkkenRAs

W8FF Wacht Even (effe)
WHCO We Houden COntact
WICKY Wish I Could Kiss You - ik zou je willen kussen
WJNMK Wil Je Nooit Meer Kwijt
WSCH WaarSCHijnlijk

X-it eXit - uitgang

ZJG Zie Je Graag