SMS op vakantie

De makers van SMS op vakantie meenden de politiek
de gelegenheid te moeten bieden kennis te maken
met de taal van de jeugd. Daarom kregen vele personen gratis
een exemplaar van het boekje toegestuurd met kaart en
onderstaande alleszeggende cartoon van Paul van Mil.

Daaronder vindt u de binnengekomen reacties.

politiek=communicatie=(ook) SMS-taal
SMS-taal =(ook)jongerentaal
vakantie=(ook)ff SMS-taal leren

Het lijkt ons een aardige gedachte Politiek Nederland
(ministers, staatssecretarissen, fractieleiders en leden van de parlementaire pers) de gelegenheid te bieden kennis te maken met de taal van de jeugd.

De vakantie/reces periode leent zich uitstekend voor deze kennismaking!
Daarom ontvangt u van ons gratis een exemplaar van SMS op vakantie

Uw reactie stellen wij zéér op prijs.
(e-mail naar
info@educos.nl of SMS naar 06 51089585)
en wellicht wordt deze geplaatst op
www.smsopvakantie.nl

Prettige vakantie - Louis Hilgers

Reacties op SMS op vakantie
DJW voor het leerzame boekje. GOI.GI.
Min. Verdonk

Via deze weg wil ik u namens de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie hartelijk danken voor het toezenden van een exemplaar van het boekje SMS op vakantie.

Met vriendelijke groet,
A.G. Salverda,
medewerker Kabinetszaken

Namens Bas van der Vlies, fractievoorzitter SGP in de Tweede Kamer, hartelijk dank voor toezending van het boekje 'SMS op vakantie'. Om heel eerlijk te zijn zie ik het nog niet gebeuren dat hij erin gaat studeren, want hij vindt het allemaal maar een uiting van taalverarming en taalverminking. Voor het geval zijn (klein)kinderen hem echter een berichtje sturen, dan is het wel errug makkelijk dat hij ook begrijpt wat ze hem te vertellen hebben!

Suc6 ermee en vriendelijke groet,
Janie de Jong,
secretaresse SGP-fractie Tweede Kamer