Voorwaarden Fotowedstrijd
Door het inzenden van foto's verklaart u automatisch akkoord te zijn
met de hieronder vermelde voorwaarden

  1. De inzendingstermijn van de wedstrijd sluit op 30 september 2005 om 24.00 's nachts. 
  2. De uitslag wordt op deze website bekendgemaakt op 1 november 2005
  3. Foto's worden digitaal verzonden naar info@sms-taal.nl.
  4. De foto's moeten voorzien zijn van informatie over de plaats, de datum en de maker.
  5. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door de rechthebbenden gaan deelnemers aan de wedstrijd akkoord met het vrije gebruik van het ingezonden materiaal in mogelijke publicaties (zoals nieuwe uitgaves van Educos). Met dien verstande dat er een bronvermelding bij gezet wordt.
  6. De organisator van de wedstrijd is niet aansprakelijk voor enige schade die, tijdens, na of bij het deelnemen aan deze wedstrijd ontstaat.
  7. Over de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.